Pregled rezultata

Naziv ankete: Percepcija kvalitete online nastave na predmetima
Vrsta ankete: Ankete za predmet
Akademska godina: 2019/2020
Napomene:
  • Sudjelovanje u anketi je bilo dobrovoljno, te stoga skup studenata ne mora biti reprezentativan
  • Kada je broj studenata koji su ispunili anketu manji od 10 ili manji od 50% od broja upisanih studenata na predmet, rezultati ankete ne mogu se smatrati pouzdanim pokazateljem vrednovanih karakteristika predmeta
  • Izričito je zabranjena neovlaštena distribucija, umnožavanje ili izmjena sadržaja podataka o kvaliteti izvođenja nastave na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
Studij Broj anketa Akcije
PDS FOI 1121 Prikaži
DS FOI 265 Prikaži
DS EP 126 Prikaži
PDS EP 384 Prikaži
PITUP 306 Prikaži
SVI STUDIJI 2202 Prikaži